Vanaf heden zijn wij FSC® gecertificeerd
voor meer info:
contacteer ons of neem een kijkje op: www.fsc.be

Hoe aanleveren?

 • Digitaal aanleveren op medium:
  • USB-Stick
  • CD-Rom
  • DVD-Rom
 • Digitaal aanleveren via datacommunicatie: (gelieve al uw bestanden te controleren op virussen, vooraleer deze door te sturen naar ons)
  • Per email:
   Sturen van email naar prepress@gbc.be
   Files comprimeren met StuffIt (Mac) of Winzip (Windows)
   Maximum grootte van de attachments per mail: 5 Mb
  • FTP server: ftp.proprint.be
   username: prepress
   password: prepress
   • Na het doorsturen van de files via de FTP-server, vragen we hieropvolgend een mail te sturen naar ftp@proprint.be, met de bestandsnaam en de nodige specificaties van het bestand.
   • Mappen worden niet ondersteund. Stuur bij voorkeur gecomprimeerde bestanden.

Ondersteunde bestandsformaten:

 • Quark: Alle lettertypes (scherm- en printerfonts) en beelden meeleveren.
  Tip: In het geval er extensies gebruikt werden, deze eveneens meeleveren.
  Tip: maak bij voorkeur gebruik van Flightcheck Collect om alle data te verzamelen.
 • Illustrator: EPS-formaat (vergeet de lettertypes niet te converteren in lettercontouren)
 • EPS: alle lettertypes converteren in lettercontouren.
 • TIFF: de resolutie van de beelden minimum 250 en maximum 300 dpi.
 • PDF: bij voorkeur Certified PDF Distiller settings zijn te downloaden via de website van certified pdf.
  Gebruikte joboptions zijn: SheetCmyk_3v2.joboptions en SheetSpotHiRes_3v2.joboptions
  Tip: voor alle info betreffende certified PDf zie www.certifiedpdf.net
  Tip: maak nooit PDF-files aan via Exporteer-optie van een applicatie
 • Andere formaten: informeer.

Belangrijk:

 • Beelden moeten steeds een resolutie hebben van min. 250 en max. 300 dpi.
 • Bij aflopende beelden moet er steeds 5 mm afloop voorzien worden.
 • GIF-beelden zijn niet bruikbaar.
 • Kleurbeelden moeten steeds omgezet worden naar CMYK.
 • Teksten gebruikt in opmaak, niet vet en cursief maken met "stijl", gebruik de originele font (en meesturen). Er worden geen Truetype fonten aanvaard.

Uitgebreider info over het aanleveren van digitale files, onze FTP-server, aanmaken van Postscript en PDF files en lettertypes, is te vinden op onze FTP-server onder de subdirectory /pub of vraag deze documentatie aan uw contactpersoon.